Water 水

Львівське Товариство Тай Чі і Лок Хап

❈ Про нас ❈


Громадська Організація "Львівське Товариство Тай Чі і Лок Хап" була заснована у 2019 році, як неприбуткова організація, з метою поширення оздоровчих Мистецтв Тай Чі і Лок Хап Ба Фа. В дусі, який проповідував і заповідав нам наш Вчитель, Майстер Moй Лін-Шин, заняття проводяться сертифікованими інструкторами-волонтерами, жоден з яких не отримує за це грошової винагороди. Всі наші збори йдуть на оплату за оренду об'єктів, які ми використовуємо та на адміністративні витрати. Вся адміністративна робота також виконується на добровільних засадах.

ГО "Львівське Товариство Тай Чі і Лок Хап" об'єднує людей різного віку, оскільки для занять Тай Чі немає вікових обмежень. Ми вивчаємо Тай Чі (довга форма 108 рухів), форму Лок Хап Ба Фа (66 рухів) і Тай Чі з Мечем (52 рухи) в стилі,  який доніс нам по лінії від Вчителів Ву Йі Хуея (1887-1958) і Леунга Цзе Пенга (1900-1974), їх учень - Майстер Moй Лін-Шин (1931-1998).

ГО "Львівське Товариство Тай Чі і Лок Хап" - неполітична, некомерційна і нерелігійна організація.❈ Наша місія


-   Показати людям, що можна бути здоровими і активними протягом всього життя за допомогою спадщини Майстра Мой Лін-Шина та його Вчителів.

-   Допомагати іншим досягти здоров'я, внутрішнього спокою і духовної рівноваги через практику оздоровчих Мистецтв.

-   Зробити вчення Майстра Моя доступним для якомога більшої кількості людей.

-   Підтримувати та пропагувати дух волонтерства і безкорисливої допомоги іншим людям.

❈ Що означає наша емблема?Круглий, чорно-білий  символ називається Інь і Ян (китайською 陰陽, yin-yang). Це основні поняття давньо-китайської натурфілософії - космічні полярні сили, що постійно переходять одна в другу (жіноче - чоловіче, світле - темне, активне - пасивне, зима - літо, верх - низ і т. і.). Взаємодія Інь і Ян підтримує рівновагу і гармонію світу, вона присутня у всьому, що є у Всесвіті. В цілому цей символ також часто називають Тай Чі.

Квадратний Символ, що розміщено в центрі логотипу, називається «Tai», з таким самим звучанням, як «Тай» у «Тай Чі», але його значення відрізняється. Це гексаграма з даоської класики - книги «І Цзін» . За легендою, книзі близько 5000 років. Гексаграми складаються з двох триграм, кожна з яких складається з трьох ліній, суцільних, розірваних або з обох одразу. Розірвані лінії представляють енергію Інь, а суцільні лінії - енергію Ян. У цій гексаграмі верхня триграма являє собою Землю (чистий Інь), а нижня триграма - Небеса (чистий Ян).

Кожна енергія має характерний рух, пов'язаний з нею. Світло, енергія Небесного Ян, прагне піднятися вгору, тоді як важка, земна енергія Інь має тенденцію опускатись. Коли дві енергії зустрічаються і стикаються одна з одною, досягаються Мир і Гармонія, і стають можливими великі досягнення. Гексаграма «Tai» - це символ Миру, Гармонії, Розвитку, Розквіту і Доброї Волі.ГО "Львівське Товариство Тай Чі і Лок Хап" є асоційованим членом Міжнародної Асоціації Академій Тай Чі і Лок Хап (International Association of TaiChi and LokHup Academies - IATLA)❈ IATLA


Міжнародна Асоціація Академій Тай Чі і Лок Хап (IATLA) об'єднує в усьому світі академії що практикують внутрішні мистецтва, яким навчав наш Вчитель - Майстер Мой Лін-Шин. 


Місією всіх членів IATLA є:

  • Підвищувати рівень поінформованості громадськості про переваги Тай Чі і Лок Хап Ба Фа.
  • Навчати інструкторів-волонтерів, які викладатимуть Тай Чі, зосередившись на старших людях, щоб полегшити їхні страждання.
  • Забезпечити технічну, фінансову та моральну підтримку колишнім учням Майстра Моя, щоб вони могли ще раз допомогти іншим, викладаючи Тай Чі та Лок Хап Ба Фа.


Лок Хап Ба Фа очищує розум...

Fire 火